Index

PRIF 2017 AS

Orgnr: 818610602

adresse: Stortingsgata 28

id

16375

organisasjonsnummer

818610602

navn

PRIF 2017 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-02-23

naeringskode1

{"kode": "64.302", "beskrivelse": "Investeringsselskaper/-fond åpne for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Stortingsgata 28"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0161", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4500", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og aktive eierfond"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-02-13

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818610602

navn

PRIF 2017 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Stortingsgata 28

forradrpostnr

0161

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.302

nkode2

nkode3

sektorkode

4500

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

23.02.2017

stiftelsesdato

13.02.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818610602

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2369721, "valuta": "EUR", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 11136629, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 9885284}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1251345}}, "journalnr": "2021309674", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818610602"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 11134845, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 10738892}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 395954}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1784, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1784}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 11136629}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": false, "regnskapsregler": "forenkletAnvendelseIFRS"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 410286, "totalresultat": 410286, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 115938}, "driftsresultat": 438294, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 554233}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -28008, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 809}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 28817}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 410286}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 921019602 [navn] => POSITRON RESPONS INFRAS FUND 2017AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-06-18 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "64.302", "beskrivelse": "Investeringsselskaper/-fond u00e5pne for allmennheten"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 818610602 [oppstartsdato] => 2018-05-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Stortingsgata 28"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0161", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?