Index

PRIMA NORDIC AS

Orgnr: 822228852

adresse: Østensjøveien 36

id

27366

organisasjonsnummer

822228852

navn

PRIMA NORDIC AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-02-15

naeringskode1

{"kode": "88.101", "beskrivelse": "Hjemmehjelp"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Østensjøveien 36"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0667", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-01-24

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Advokatfirma DLA Piper Norway D", "Postboks 1364 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0114", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

822228852

navn

PRIMA NORDIC AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Østensjøveien 36

forradrpostnr

0667

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

c/o Advokatfirma DLA Piper Norway D Postboks 1364 Vika

ppostnr

0114

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

88.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

15.02.2019

stiftelsesdato

24.01.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

822228852

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1714538, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 30015, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 30015}}, "journalnr": "2020461838", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822228852"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 30015, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30015}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 30015}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 15, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 0}, "driftsresultat": 0, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 15, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 15}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 15}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 927092530 [navn] => PRIMA NORDIC AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2021-05-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "88.101", "beskrivelse": "Hjemmehjelp"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 822228852 [oppstartsdato] => 2020-12-16 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00d8stensju00f8veien 36"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0667", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Advokatfirma DLA Piper Norway D", "Postboks 1364 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0114", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?