Index

PRIMA VESTFOLD AS

Orgnr: 822097332

adresse: C/o Hans Petter Offerdahl, Ringshaughøyden 2

id

26801

organisasjonsnummer

822097332

navn

PRIMA VESTFOLD AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-22

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.320", "beskrivelse": "Engroshandel med kjøtt og kjøttvarer"}

antallAnsatte

5

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["C/o Hans Petter Offerdahl", "Ringshaughøyden 2"], "kommune": "TØNSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "TOLVSRØD", "postnummer": "3153", "kommunenummer": "3803"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-01-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

822097332

navn

PRIMA VESTFOLD AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

C/o Hans Petter Offerdahl Ringshaughøyden 2

forradrpostnr

3153

forradrpoststed

TOLVSRØD

forradrkommnr

3803

forradrkommnavn

TØNSBERG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.320

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

22.01.2019

stiftelsesdato

02.01.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

5

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

822097332

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2340111, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1610165, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 299987}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1310178}}, "journalnr": "2021397447", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822097332"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 460760, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 94430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 366330}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1149405, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 962841}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 186564}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1610165}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 358242, "totalresultat": 358242, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 11795538}, "driftsresultat": 478588, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 12274126}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -12615, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 134}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 12749}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 465973}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922237964 [navn] => PRIMA VESTFOLD AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-02-16 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.320", "beskrivelse": "Engroshandel med kju00f8tt og kju00f8ttvarer"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 822097332 [oppstartsdato] => 2019-02-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["C/o Hans Petter Offerdahl", "Ringshaughu00f8yden 2"], "kommune": "Tu00d8NSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "TOLVSRu00d8D", "postnummer": "3153", "kommunenummer": "3803"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?