Index

PRIMÆRKONTAKTEN FOR MUSKEL-OG SKJELETTPLAGER AS

Orgnr: 812183192

tlf: 40 16 58 01
adresse: Hans Blomgate 39

id

1509

organisasjonsnummer

812183192

navn

PRIMÆRKONTAKTEN FOR MUSKEL-OG SKJELETTPLAGER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-23

naeringskode1

{"kode": "86.909", "beskrivelse": "Andre helsetjenester"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hans Blomgate 39"], "kommune": "KINN", "landkode": "NO", "poststed": "FLORØ", "postnummer": "6905", "kommunenummer": "4602"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-29

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812183192

navn

PRIMÆRKONTAKTEN FOR MUSKEL-OG SKJELETTPLAGER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hans Blomgate 39

forradrpostnr

6905

forradrpoststed

FLORØ

forradrkommnr

4602

forradrkommnavn

KINN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

86.909

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

23.07.2013

stiftelsesdato

29.06.2013

tlf

40 16 58 01

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

13.10.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

812183192

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2422573, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 191748, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 74701}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 117047}}, "journalnr": "2021466621", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812183192"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 87187, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 57187}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 104561, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 104561}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 191748}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -130926, "totalresultat": -130926, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2398105}, "driftsresultat": -172317, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2225788}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 4406, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5163}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 757}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -167911}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912374793 [navn] => FLORØ KIROPRAKTORSENTER [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-08-29 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "86.909", "beskrivelse": "Andre helsetjenester"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 812183192 [oppstartsdato] => 2013-06-29 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hans Blomgate 39"], "kommune": "KINN", "landkode": "NO", "poststed": "FLORu00d8", "postnummer": "6905", "kommunenummer": "4602"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #2

Array ( [organisasjonsnummer] => 915907431 [navn] => SKØYEN KIROPRAKTIKK [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-09-11 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "86.909", "beskrivelse": "Andre helsetjenester"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812183192 [oppstartsdato] => 2015-09-11 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Drammensveien 126"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0277", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?