Index

PRIVATSPAR II AS

Orgnr: 816299152

adresse: c/o Leif K. Ervik, Anton Schjøths gate 17

id

10636

organisasjonsnummer

816299152

navn

PRIVATSPAR II AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-12-01

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Leif K. Ervik", "Anton Schjøths gate 17"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0454", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-08-26

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

816299152

navn

PRIVATSPAR II AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Leif K. Ervik Anton Schjøths gate 17

forradrpostnr

0454

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

01.12.2015

stiftelsesdato

26.08.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

816299152

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2579635, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3571683, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 23214}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3548469}}, "journalnr": "2021566912", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "816299152"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 155949, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 109756}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 46193}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3415734, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3415734}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3571683}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 3414289, "totalresultat": 3414289, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 32460}, "driftsresultat": -32460, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 3462483, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3462483}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 3430023}}]

Reserver mot visning?