Index

PRO-GRESS FERDIGPLEN AS

https://www.pro-gress.no

Orgnr: 812249312

tlf: 40 57 83 00
mobil: 405 83 300
webside: www.pro-gress.no
adresse: Hokåsmovegen 22

id

1645

organisasjonsnummer

812249312

navn

PRO-GRESS FERDIGPLEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-01

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "01.300", "beskrivelse": "Planteformering"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hokåsmovegen 22"], "kommune": "KONGSVINGER", "landkode": "NO", "poststed": "HOKKÅSEN", "postnummer": "2217", "kommunenummer": "3401"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-20

hjemmeside

www.pro-gress.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812249312

navn

PRO-GRESS FERDIGPLEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hokåsmovegen 22

forradrpostnr

2217

forradrpoststed

HOKKÅSEN

forradrkommnr

3401

forradrkommnavn

KONGSVINGER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

01.300

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

01.08.2013

stiftelsesdato

20.06.2013

tlf

40 57 83 00

tlf_mobil

405 83 300

url

www.pro-gress.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812249312

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2444043, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 102955, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 48773}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 54182}}, "journalnr": "2021492526", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812249312"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -49578, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 200000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -249578}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 152533, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 152533}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 102955}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 59088, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 470078}, "driftsresultat": 57684, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 527762}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1404, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2231}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 827}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 59088}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912280489 [navn] => PRO-GRESS FERDIGPLEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-08-07 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "01.300", "beskrivelse": "Planteformering"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812249312 [oppstartsdato] => 2013-06-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hoku00e5smovegen 22"], "kommune": "KONGSVINGER", "landkode": "NO", "poststed": "HOKKu00c5SEN", "postnummer": "2217", "kommunenummer": "3401"} [links] => [] [hjemmeside] => www.pro-gress.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?