Index

PRO TECHNICS AS

Orgnr: 815017692

mobil: 402 84 384
adresse: Svalåsvegen 58

id

7580

organisasjonsnummer

815017692

navn

PRO TECHNICS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-02-23

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.900", "beskrivelse": "Uspesifisert engroshandel"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Svalåsvegen 58"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "NODELAND", "postnummer": "4645", "kommunenummer": "4204"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815017692

navn

PRO TECHNICS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Svalåsvegen 58

forradrpostnr

4645

forradrpoststed

NODELAND

forradrkommnr

4204

forradrkommnavn

KRISTIANSAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.900

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

23.02.2015

stiftelsesdato

02.01.2015

tlf

tlf_mobil

402 84 384

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.05.2018

regnskap

regnskap #0

orgnr

815017692

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1905396, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 189137, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 189137}}, "journalnr": "2020642690", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815017692"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 133267, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 50000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 83267}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 55870, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 55870}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 189137}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 24168, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 489450}, "driftsresultat": 32050, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 521500}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1062, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 19}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1081}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 30988}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915027504 [navn] => PRO TECHNICS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-02-24 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.900", "beskrivelse": "Uspesifisert engroshandel"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 815017692 [oppstartsdato] => 2015-01-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Svalu00e5svegen 58"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "NODELAND", "postnummer": "4645", "kommunenummer": "4204"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?