Index

PROAGRO AS

Orgnr: 822298672

adresse: Betongveien 9

id

27636

organisasjonsnummer

822298672

navn

PROAGRO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-04-05

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.610", "beskrivelse": "Engroshandel med maskiner og utstyr til jordbruk og skogbruk"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Betongveien 9"], "kommune": "ØVRE EIKER", "landkode": "NO", "poststed": "HOKKSUND", "postnummer": "3302", "kommunenummer": "3048"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-02-19

naeringskode2

{"kode": "77.310", "beskrivelse": "Utleie og leasing av landbruksmaskiner og -utstyr"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

822298672

navn

PROAGRO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Betongveien 9

forradrpostnr

3302

forradrpoststed

HOKKSUND

forradrkommnr

3048

forradrkommnavn

ØVRE EIKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.610

nkode2

77.310

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

05.04.2019

stiftelsesdato

19.02.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

822298672

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2507433, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 938813, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 938813}}, "journalnr": "2021563127", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822298672"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 305586, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 281156}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 633226, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 633226}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 938813}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 177666, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2506951}, "driftsresultat": 246513, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2753464}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -18679, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1358}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 20037}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 227834}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922774382 [navn] => PROAGRO AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-05-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.610", "beskrivelse": "Engroshandel med maskiner og utstyr til jordbruk og skogbruk"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 822298672 [oppstartsdato] => 2019-02-22 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Betongveien 9"], "kommune": "u00d8VRE EIKER", "landkode": "NO", "poststed": "HOKKSUND", "postnummer": "3302", "kommunenummer": "3048"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => {"kode": "77.310", "beskrivelse": "Utleie og leasing av landbruksmaskiner og -utstyr"} [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?