Index

PROHANDEL AS

Orgnr: 811557552

adresse: Bjønnmyråsen 12

id

90

organisasjonsnummer

811557552

navn

PROHANDEL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-02-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.620", "beskrivelse": "Engroshandel med maskinverktøy"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bjønnmyråsen 12"], "kommune": "LARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "TJODALYNG", "postnummer": "3280", "kommunenummer": "3805"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-01-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811557552

navn

PROHANDEL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bjønnmyråsen 12

forradrpostnr

3280

forradrpoststed

TJODALYNG

forradrkommnr

3805

forradrkommnavn

LARVIK

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.620

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

12.02.2013

stiftelsesdato

01.01.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

13.03.2018

regnskap

regnskap #0

orgnr

811557552

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1999617, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 9480685, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 96304}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 9384381}}, "journalnr": "2020740260", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811557552"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 5671192, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 760000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 4911192}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3809493, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3809493}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 9480685}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": false, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 485067, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 8559879}, "driftsresultat": 613654, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 9173533}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 8150, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 8222}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 72}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 621803}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 997231546 [navn] => PROHANDEL AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2011-08-16 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.620", "beskrivelse": "Engroshandel med maskinverktu00f8y"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 811557552 [oppstartsdato] => 2011-08-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bju00f8nnmyru00e5sen 12"], "kommune": "LARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "TJODALYNG", "postnummer": "3280", "kommunenummer": "3805"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2014-05-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?