Index

PROMOTION FACTORY AS

Orgnr: 912877728

tlf: 33 19 96 74
mobil: 930 34 758
adresse: Utsiktsveien 27

id

124543

organisasjonsnummer

912877728

navn

PROMOTION FACTORY AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-12-21

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.410", "beskrivelse": "Engroshandel med tekstiler og utstyrsvarer"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Utsiktsveien 27"], "kommune": "LARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "STAVERN", "postnummer": "3292", "kommunenummer": "3805"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-11-25

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 83"], "kommune": "LARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "STAVERN", "postnummer": "3290", "kommunenummer": "3805"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

912877728

navn

PROMOTION FACTORY AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Utsiktsveien 27

forradrpostnr

3292

forradrpoststed

STAVERN

forradrkommnr

3805

forradrkommnavn

LARVIK

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 83

ppostnr

3290

ppoststed

STAVERN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.410

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

21.12.2013

stiftelsesdato

25.11.2013

tlf

33 19 96 74

tlf_mobil

930 34 758

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

11.01.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

912877728

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2447231, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5773352, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5773352}}, "journalnr": "2021414128", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912877728"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 685972, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100500}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 585472}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5087381, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3919669}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1167712}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5773352}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 546143, "totalresultat": 546143, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6672412}, "driftsresultat": 812370, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 7484782}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -101558, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2065}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 103623}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 710811}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 913020227 [navn] => PROMOTION FACTORY AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-01-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.410", "beskrivelse": "Engroshandel med tekstiler og utstyrsvarer"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 912877728 [oppstartsdato] => 2013-11-29 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Utsiktsveien 27"], "kommune": "LARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "STAVERN", "postnummer": "3292", "kommunenummer": "3805"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 83"], "kommune": "LARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "STAVERN", "postnummer": "3290", "kommunenummer": "3805"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?