Index

PROPERSDESIGN AS

Orgnr: 815579682

mobil: 908 74 763
adresse: Vibes gate 18

id

8903

organisasjonsnummer

815579682

navn

PROPERSDESIGN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-06-24

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "32.120", "beskrivelse": "Produksjon av gull- og sølvvarer og lignende artikler"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vibes gate 18"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0356", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-06-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815579682

navn

PROPERSDESIGN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vibes gate 18

forradrpostnr

0356

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

32.120

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

24.06.2015

stiftelsesdato

01.06.2015

tlf

tlf_mobil

908 74 763

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

21.03.2016

regnskap

regnskap #0

orgnr

815579682

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 69966, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1693641, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 91537}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1602103}}, "journalnr": "2021202025", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815579682"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1409361, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1379361}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 284280, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 284280}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1693641}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 304516, "totalresultat": 304516, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 808934}, "driftsresultat": 387325, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1196259}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -65, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 318}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 383}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 387260}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915640672 [navn] => PROPERSDESIGN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-07-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "32.120", "beskrivelse": "Produksjon av gull- og su00f8lvvarer og lignende artikler"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 815579682 [oppstartsdato] => 2015-06-10 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vibes gate 18"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0356", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?