Index

PROPLAN HOLDING AS

Orgnr: 814584712

adresse: Brubakken 4A

id

6720

organisasjonsnummer

814584712

navn

PROPLAN HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-12-08

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Brubakken 4A"], "kommune": "SKAUN", "landkode": "NO", "poststed": "BØRSA", "postnummer": "7353", "kommunenummer": "5029"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-11-25

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

814584712

navn

PROPLAN HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Brubakken 4A

forradrpostnr

7353

forradrpoststed

BØRSA

forradrkommnr

5029

forradrkommnavn

SKAUN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

08.12.2014

stiftelsesdato

25.11.2014

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

814584712

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 85400, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 797412, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 60000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 737412}}, "journalnr": "2021205811", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814584712"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 584700, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 300000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 284700}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 212712, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1095}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 211617}}, "sumEgenkapitalGjeld": 797412}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 61539, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 27930}, "driftsresultat": -27930, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 89469, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 98044}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 8575}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 61539}}]

Reserver mot visning?