Index

PROSECO AS

Orgnr: 815224612

mobil: 92 62 20 23
adresse: Rosenlundgata 7

id

8087

organisasjonsnummer

815224612

navn

PROSECO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-04-13

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Rosenlundgata 7"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0474", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-03-20

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 47 Torshov"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0412", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815224612

navn

PROSECO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Rosenlundgata 7

forradrpostnr

0474

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 47 Torshov

ppostnr

0412

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

13.04.2015

stiftelsesdato

20.03.2015

tlf

tlf_mobil

92 62 20 23

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.05.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

815224612

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 83134, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3027898, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3003653}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 24245}}, "journalnr": "2021217169", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815224612"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -725244, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -755244}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3753142, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1383950}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2369192}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3027898}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -106044, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 102469}, "driftsresultat": -102469, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 9, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 9}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -102460}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915252680 [navn] => PROSECO AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-04-16 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 815224612 [oppstartsdato] => 2015-04-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Rosenlundgata 7"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0474", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 47 Torshov"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0412", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?