Index

PROSJEKT BYGG AS

Orgnr: 812065092

adresse: Hamregata 34

id

1218

organisasjonsnummer

812065092

navn

PROSJEKT BYGG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-12

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hamregata 34"], "kommune": "KINN", "landkode": "NO", "poststed": "FLORØ", "postnummer": "6900", "kommunenummer": "4602"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812065092

navn

PROSJEKT BYGG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hamregata 34

forradrpostnr

6900

forradrpoststed

FLORØ

forradrkommnr

4602

forradrkommnavn

KINN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

12.06.2013

stiftelsesdato

05.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812065092

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2571313, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 14483527, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1359984}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 13123544}}, "journalnr": "2021557513", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812065092"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 11127487, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 11027487}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3356041, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3356041}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 14483527}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1879689, "totalresultat": 1879689, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5858186}, "driftsresultat": 1271814, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 7130000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 926134, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1189445}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 263311}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2197948}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 921904045 [navn] => PROSJEKT BYGG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-12-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812065092 [oppstartsdato] => 2017-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hamregata 34"], "kommune": "KINN", "landkode": "NO", "poststed": "FLORu00d8", "postnummer": "6900", "kommunenummer": "4602"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?