Index

PROSJEKT-CONSULT AS

Orgnr: 812023772

adresse: Prestbakkveien 343

id

1121

organisasjonsnummer

812023772

navn

PROSJEKT-CONSULT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-03

naeringskode1

{"kode": "71.121", "beskrivelse": "Byggeteknisk konsulentvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Prestbakkveien 343"], "kommune": "SALANGEN", "landkode": "NO", "poststed": "SJØVEGAN", "postnummer": "9350", "kommunenummer": "5417"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-14

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812023772

navn

PROSJEKT-CONSULT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Prestbakkveien 343

forradrpostnr

9350

forradrpoststed

SJØVEGAN

forradrkommnr

5417

forradrkommnavn

SALANGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

71.121

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

03.06.2013

stiftelsesdato

14.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812023772

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2031679, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 327778, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 327778}}, "journalnr": "2020778602", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812023772"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 294004, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 264004}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 33774, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 33774}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 327778}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 117827, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 219513}, "driftsresultat": 153492, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 373005}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 64, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 64}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 153556}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912035522 [navn] => PROSJEKT-CONSULT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-06-05 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.121", "beskrivelse": "Byggeteknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812023772 [oppstartsdato] => 2013-05-14 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Prestbakkveien 343"], "kommune": "SALANGEN", "landkode": "NO", "poststed": "SJu00d8VEGAN", "postnummer": "9350", "kommunenummer": "5417"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?