Index

PROSJEKTUTVIKLERNE AS

Orgnr: 818762232

adresse: Hegdehaugsveien 31

id

16829

organisasjonsnummer

818762232

navn

PROSJEKTUTVIKLERNE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hegdehaugsveien 31"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0352", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-02

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Oslo Eiendomssenter", "Hegdehaugsveien 31"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0352", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818762232

navn

PROSJEKTUTVIKLERNE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hegdehaugsveien 31

forradrpostnr

0352

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

c/o Oslo Eiendomssenter Hegdehaugsveien 31

ppostnr

0352

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

27.03.2017

stiftelsesdato

02.03.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818762232

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2588483, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1639262, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1639262}}, "journalnr": "2021575362", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818762232"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 340708, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 240708}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1298553, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1298553}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1639262}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -904674, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6745076}, "driftsresultat": -1062170, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 5682905}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 354, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 354}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -1061817}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918840907 [navn] => PROSJEKTUTVIKLERNE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-04-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 818762232 [oppstartsdato] => 2017-03-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hegdehaugsveien 31"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0352", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Oslo Eiendomssenter", "Hegdehaugsveien 31"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0352", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?