Index

PROUD MARY STAVANGER AS

Orgnr: 886351232

tlf: 51 89 51 80
mobil: 90052539
adresse: c/o Viego Regnskap AS, Markens gate 5

id

68673

organisasjonsnummer

886351232

navn

PROUD MARY STAVANGER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2004-01-06

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"}

antallAnsatte

16

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Viego Regnskap AS", "Markens gate 5"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4610", "kommunenummer": "4204"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2003-12-04

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Viego Regnskap AS", "Postboks 351"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4663", "kommunenummer": "4204"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

886351232

navn

PROUD MARY STAVANGER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Viego Regnskap AS Markens gate 5

forradrpostnr

4610

forradrpoststed

KRISTIANSAND S

forradrkommnr

4204

forradrkommnavn

KRISTIANSAND

forradrland

Norge

postadresse

c/o Viego Regnskap AS Postboks 351

ppostnr

4663

ppoststed

KRISTIANSAND S

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

56.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

06.01.2004

stiftelsesdato

04.12.2003

tlf

51 89 51 80

tlf_mobil

90052539

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

16

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

886351232

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2037795, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2139005, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 707194}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1431811}}, "journalnr": "2020786130", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "886351232"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 923658, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 600000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 323658}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1215347, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1214025}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1322}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2139005}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 138062, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 12522133}, "driftsresultat": 181069, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 12703202}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -3963, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 6445}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 10408}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 177106}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 973133535 [navn] => SKAAL STAVANGER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"} [antallAnsatte] => 16 [overordnetEnhet] => 886351232 [oppstartsdato] => 1971-12-30 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Skagenkaien 3"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4006", "kommunenummer": "1103"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Viego Regnskap AS", "Postboks 351"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4663", "kommunenummer": "4204"} [datoEierskifte] => 2004-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?