Index

PROVENDER AS

Orgnr: 812481282

adresse: Henrik Ibsens gate 60C

id

2145

organisasjonsnummer

812481282

navn

PROVENDER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-26

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "10.510", "beskrivelse": "Produksjon av meierivarer"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Henrik Ibsens gate 60C"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0255", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-10

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1542 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0117", "kommunenummer": "0301"}

naeringskode2

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812481282

navn

PROVENDER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Henrik Ibsens gate 60C

forradrpostnr

0255

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 1542 Vika

ppostnr

0117

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

10.510

nkode2

00.000

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

26.09.2013

stiftelsesdato

10.09.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812481282

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2591605, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2910692000, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2816423000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 94269000}}, "journalnr": "2021565083", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812481282"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 155235000, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 205050000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -49816000}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2755458000, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 544392000}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2211066000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2910692000}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -47181000, "totalresultat": -47181000, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1673000}, "driftsresultat": -1673000, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -58815000, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 203944000}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 262759000}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -60488000}}]

Reserver mot visning?