Index

PRYD AV CAPELLI AS

Orgnr: 814881962

tlf: 77 06 82 50
mobil: 908 11 027
adresse: Storgata 17

id

7272

organisasjonsnummer

814881962

navn

PRYD AV CAPELLI AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-01-30

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "96.020", "beskrivelse": "Frisering og annen skjønnhetspleie"}

antallAnsatte

5

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 17"], "kommune": "HARSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "HARSTAD", "postnummer": "9405", "kommunenummer": "5402"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

814881962

navn

PRYD AV CAPELLI AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Storgata 17

forradrpostnr

9405

forradrpoststed

HARSTAD

forradrkommnr

5402

forradrkommnavn

HARSTAD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

96.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

30.01.2015

stiftelsesdato

02.01.2015

tlf

77 06 82 50

tlf_mobil

908 11 027

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

5

ansatte_dato

11.06.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

814881962

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1715910, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1826792, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 122027}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1704765}}, "journalnr": "2020438523", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814881962"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 593618, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 563618}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1233174, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1233174}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1826792}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 123180, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3147926}, "driftsresultat": 159353, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3307279}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1106, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 416}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1522}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 158247}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 914905648 [navn] => PRYD AV CAPELLI AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-02-02 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "96.020", "beskrivelse": "Frisering og annen skju00f8nnhetspleie"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 814881962 [oppstartsdato] => 2015-02-05 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 17"], "kommune": "HARSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "HARSTAD", "postnummer": "9405", "kommunenummer": "5402"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?