Index

PRYD FRISØR BERGEN AS

https://www.prydfrisor.no

Orgnr: 820351622

webside: www.prydfrisor.no
adresse: Vaskerelven 19

id

21121

organisasjonsnummer

820351622

navn

PRYD FRISØR BERGEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-01-31

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "96.020", "beskrivelse": "Frisering og annen skjønnhetspleie"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vaskerelven 19"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5014", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-01-17

hjemmeside

www.prydfrisor.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

820351622

navn

PRYD FRISØR BERGEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vaskerelven 19

forradrpostnr

5014

forradrpoststed

BERGEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

96.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

31.01.2018

stiftelsesdato

17.01.2018

tlf

tlf_mobil

url

www.prydfrisor.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

820351622

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2335447, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 904302, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 16505}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 887797}}, "journalnr": "2021390112", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "820351622"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 486313, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 461883}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 417989, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 417989}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 904302}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 309255, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1749691}, "driftsresultat": 397112, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2146802}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1120, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1336}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 216}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 398232}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 820382552 [navn] => PRYD FRISØR BERGEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-02-05 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "96.020", "beskrivelse": "Frisering og annen skju00f8nnhetspleie"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 820351622 [oppstartsdato] => 2018-04-03 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vaskerelven 19"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5014", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => www.prydfrisor.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?