Index

PSYKIATER VIKTORSSON AS

Orgnr: 815550382

adresse: Lambertseterveien 2C

id

8847

organisasjonsnummer

815550382

navn

PSYKIATER VIKTORSSON AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-06-17

naeringskode1

{"kode": "86.222", "beskrivelse": "Legetjenester innen psykisk helsevern"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Lambertseterveien 2C"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1160", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-06-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815550382

navn

PSYKIATER VIKTORSSON AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Lambertseterveien 2C

forradrpostnr

1160

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

86.222

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

17.06.2015

stiftelsesdato

01.06.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815550382

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2216187, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 171656, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 27547}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 144109}}, "journalnr": "2021107380", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815550382"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 178199, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 23334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 154865}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": -6543, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": -6978}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 435}}, "sumEgenkapitalGjeld": 171656}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -48485, "totalresultat": -48485, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 65384}, "driftsresultat": -65384, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 3454, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4369}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 916}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -61931}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915373623 [navn] => PSYKIATER VIKTORSSON AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-05-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "86.222", "beskrivelse": "Legetjenester innen psykisk helsevern"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 815550382 [oppstartsdato] => 2015-08-17 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Lambertseterveien 2C"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1160", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2015-06-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?