Index

PUDDING-TV AS

Orgnr: 818671652

adresse: Blåveisstien 9A

id

16536

organisasjonsnummer

818671652

navn

PUDDING-TV AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-07

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "59.110", "beskrivelse": "Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Blåveisstien 9A"], "kommune": "LIER", "landkode": "NO", "poststed": "GULLAUG", "postnummer": "3426", "kommunenummer": "3049"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

underAvvikling

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-02-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

818671652

navn

PUDDING-TV AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Blåveisstien 9A

forradrpostnr

3426

forradrpoststed

GULLAUG

forradrkommnr

3049

forradrkommnavn

LIER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

59.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

J

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

07.03.2017

stiftelsesdato

20.02.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818671652

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2116259, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 31294, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 31294}}, "journalnr": "2020870849", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818671652"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 25865, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 40000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -14135}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5429, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 5429}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 31294}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 4241, "totalresultat": 4241, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 97717}, "driftsresultat": 4227, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 101944}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 14, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 13}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 4241}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918724702 [navn] => PUDDING-TV AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-03-20 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "59.110", "beskrivelse": "Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 818671652 [oppstartsdato] => 2017-02-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Blu00e5veisstien 9A"], "kommune": "LIER", "landkode": "NO", "poststed": "GULLAUG", "postnummer": "3426", "kommunenummer": "3049"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?