Index

PUNCHCARD INVEST AS

Orgnr: 811708712

mobil: 472 02 357
adresse: Mildevegen 156B

id

404

organisasjonsnummer

811708712

navn

PUNCHCARD INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-16

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Mildevegen 156B"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "HJELLESTAD", "postnummer": "5259", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-22

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["C/O Kjetil Nyland", "Mildevegen 156B"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "HJELLESTAD", "postnummer": "5259", "kommunenummer": "4601"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811708712

navn

PUNCHCARD INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Mildevegen 156B

forradrpostnr

5259

forradrpoststed

HJELLESTAD

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

C/O Kjetil Nyland Mildevegen 156B

ppostnr

5259

ppoststed

HJELLESTAD

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

16.03.2013

stiftelsesdato

22.02.2013

tlf

tlf_mobil

472 02 357

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811708712

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2390859, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1988355, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1988355}}, "journalnr": "2021342089", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811708712"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1735982, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 23084}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1712898}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 252373, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 247687}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 4686}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1988355}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 713701, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 8341}, "driftsresultat": -8341, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 721645, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 931130}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 209485}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 713304}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 926454072 [navn] => PUNCHARD INVEST AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2021-01-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811708712 [oppstartsdato] => 2021-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Mildevegen 156B"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "HJELLESTAD", "postnummer": "5259", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Kjetil Nyland", "Mildevegen 156B"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "HJELLESTAD", "postnummer": "5259", "kommunenummer": "4601"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?