Index

PURE FUTURE AS

Orgnr: 812288652

adresse: Bygdøynesveien 10

id

1734

organisasjonsnummer

812288652

navn

PURE FUTURE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-10

naeringskode1

{"kode": "68.320", "beskrivelse": "Eiendomsforvaltning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bygdøynesveien 10"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0286", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-07-29

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812288652

navn

PURE FUTURE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bygdøynesveien 10

forradrpostnr

0286

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.320

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

10.08.2013

stiftelsesdato

29.07.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812288652

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2378183, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 16335124, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 11827686}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4507437}}, "journalnr": "2021320545", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812288652"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 15180154, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 15150154}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1154969, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 718352}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 436618}}, "sumEgenkapitalGjeld": 16335124}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 23101, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 60742}, "driftsresultat": -60742, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 56323, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2502072}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2445748}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -4418}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 926462679 [navn] => PURE FUTURE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2021-01-27 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.320", "beskrivelse": "Eiendomsforvaltning"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812288652 [oppstartsdato] => 2021-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bygdu00f8ynesveien 10"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0286", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?