Index

R.O BYGG AS

Orgnr: 912028224

adresse: Temseveien 2

id

105659

organisasjonsnummer

912028224

navn

R.O BYGG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-04

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Temseveien 2"], "kommune": "GRIMSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "GRIMSTAD", "postnummer": "4885", "kommunenummer": "4202"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-07

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

912028224

navn

R.O BYGG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Temseveien 2

forradrpostnr

4885

forradrpoststed

GRIMSTAD

forradrkommnr

4202

forradrkommnavn

GRIMSTAD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

04.06.2013

stiftelsesdato

07.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

912028224

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2324637, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 332812, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 73002}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 259810}}, "journalnr": "2021374592", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912028224"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 73820, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 50300}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 23520}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 258992, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 213670}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 45322}}, "sumEgenkapitalGjeld": 332812}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 43865, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1123727}, "driftsresultat": 61367, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1185094}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -5067, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 27}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 5094}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 56300}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912033732 [navn] => R.O BYGG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-06-05 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 912028224 [oppstartsdato] => 2013-05-07 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Temseveien 2"], "kommune": "GRIMSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "GRIMSTAD", "postnummer": "4885", "kommunenummer": "4202"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?