Index

R-S EIENDOM AS

Orgnr: 820374452

adresse: Flyplassveien 1B

id

21178

organisasjonsnummer

820374452

navn

R-S EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-02-07

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Flyplassveien 1B"], "kommune": "FARSUND", "landkode": "NO", "poststed": "VANSE", "postnummer": "4560", "kommunenummer": "4206"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-01-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

820374452

navn

R-S EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Flyplassveien 1B

forradrpostnr

4560

forradrpoststed

VANSE

forradrkommnr

4206

forradrkommnavn

FARSUND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

07.02.2018

stiftelsesdato

15.01.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

820374452

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2302417, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3248015, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3134517}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 113498}}, "journalnr": "2021341991", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "820374452"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 20407, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 35570}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -15163}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3227608, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 43179}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 3184429}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3248015}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 67797, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 203273}, "driftsresultat": 173037, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 376310}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -105240, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 18}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 105258}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 67797}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920425518 [navn] => R-S EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-02-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kju00f8p og salg av egen fast eiendom"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 820374452 [oppstartsdato] => 2018-01-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Flyplassveien 1B"], "kommune": "FARSUND", "landkode": "NO", "poststed": "VANSE", "postnummer": "4560", "kommunenummer": "4206"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?