Index

R-VILHELMSEN AS

Orgnr: 817751512

adresse: Tostemsvingen 18

id

14280

organisasjonsnummer

817751512

navn

R-VILHELMSEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-09-20

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.121", "beskrivelse": "Byggeteknisk konsulentvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Tostemsvingen 18"], "kommune": "KARMØY", "landkode": "NO", "poststed": "ÅKREHAMN", "postnummer": "4270", "kommunenummer": "1149"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-09-07

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

817751512

navn

R-VILHELMSEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Tostemsvingen 18

forradrpostnr

4270

forradrpoststed

ÅKREHAMN

forradrkommnr

1149

forradrkommnavn

KARMØY

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.121

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

20.09.2016

stiftelsesdato

07.09.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

817751512

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1839420, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 79426, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 64300}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 15126}}, "journalnr": "2020575627", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "817751512"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -98273, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 18000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -116273}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 177699, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 74295}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 103404}}, "sumEgenkapitalGjeld": 79426}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2133, "totalresultat": 2133, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 150490}, "driftsresultat": 12085, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 162575}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -9952, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 146}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 10098}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2133}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 917820465 [navn] => R-VILHELMSEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-10-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.121", "beskrivelse": "Byggeteknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 817751512 [oppstartsdato] => 2016-09-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tostemsvingen 18"], "kommune": "KARMu00d8Y", "landkode": "NO", "poststed": "u00c5KREHAMN", "postnummer": "4270", "kommunenummer": "1149"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?