Index

R2S ELEKTRO AS

Orgnr: 819309892

adresse: Auglendsmyrå 5

id

18272

organisasjonsnummer

819309892

navn

R2S ELEKTRO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-07-18

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.210", "beskrivelse": "Elektrisk installasjonsarbeid"}

antallAnsatte

14

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Auglendsmyrå 5"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4016", "kommunenummer": "1103"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-07-03

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

819309892

navn

R2S ELEKTRO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Auglendsmyrå 5

forradrpostnr

4016

forradrpoststed

STAVANGER

forradrkommnr

1103

forradrkommnavn

STAVANGER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.210

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

18.07.2017

stiftelsesdato

03.07.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

14

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

819309892

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2148903, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 106520129, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1107481}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 105412648}}, "journalnr": "2020901109", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819309892"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 17501914, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 6000000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 11501914}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 89018215, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 78995595}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 10022620}}, "sumEgenkapitalGjeld": 106520129}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 33204203, "totalresultat": 33204203, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 283499026}, "driftsresultat": 42589778, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 326088804}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -11369, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 28732}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 40101}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 42578409}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919400927 [navn] => R2S ELEKTRO AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-08-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.210", "beskrivelse": "Elektrisk installasjonsarbeid"} [antallAnsatte] => 14 [overordnetEnhet] => 819309892 [oppstartsdato] => 2017-07-03 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Auglendsmyru00e5 5"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4016", "kommunenummer": "1103"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?