Index

RAABAKK MANUFACTURING AS

Orgnr: 812051652

adresse: Råbekksvingen 3

id

1190

organisasjonsnummer

812051652

navn

RAABAKK MANUFACTURING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-10

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "25.990", "beskrivelse": "Produksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted"}

antallAnsatte

5

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Råbekksvingen 3"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "FREDRIKSTAD", "postnummer": "1617", "kommunenummer": "3004"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-31

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812051652

navn

RAABAKK MANUFACTURING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Råbekksvingen 3

forradrpostnr

1617

forradrpoststed

FREDRIKSTAD

forradrkommnr

3004

forradrkommnavn

FREDRIKSTAD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

25.990

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

10.06.2013

stiftelsesdato

31.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

5

ansatte_dato

13.10.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

812051652

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2545935, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4644875, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1471373}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3173502}}, "journalnr": "2021524712", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812051652"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 914802, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 57978}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 856824}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3730074, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1701562}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2028512}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4644875}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 471243, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 9007097}, "driftsresultat": 630465, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 9637562}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -25206, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 23075}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 48281}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 605259}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912064654 [navn] => RAABAKK MANUFACTURING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-06-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "25.990", "beskrivelse": "Produksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 812051652 [oppstartsdato] => 2013-05-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ru00e5bekksvingen 3"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "FREDRIKSTAD", "postnummer": "1617", "kommunenummer": "3004"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?