Index

RABBEN HAVN AS

Orgnr: 812437852

adresse: c/o Hordafor AS

id

2068

organisasjonsnummer

812437852

navn

RABBEN HAVN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-19

naeringskode1

{"kode": "68.320", "beskrivelse": "Eiendomsforvaltning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Hordafor AS"], "kommune": "AUSTEVOLL", "landkode": "NO", "poststed": "BEKKJARVIK", "postnummer": "5397", "kommunenummer": "4625"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812437852

navn

RABBEN HAVN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Hordafor AS

forradrpostnr

5397

forradrpoststed

BEKKJARVIK

forradrkommnr

4625

forradrkommnavn

AUSTEVOLL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.320

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.09.2013

stiftelsesdato

05.08.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812437852

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2149579, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 9444431, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 7291912}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2152519}}, "journalnr": "2020901887", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812437852"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 4154842, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1000334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3154508}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5289589, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 451233}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 4838356}}, "sumEgenkapitalGjeld": 9444431}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 261950, "totalresultat": 261950, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 386316}, "driftsresultat": 513684, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 900000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -147775, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 24387}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 172162}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 365909}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912476413 [navn] => RABBEN HAVN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-09-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.320", "beskrivelse": "Eiendomsforvaltning"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812437852 [oppstartsdato] => 2013-08-05 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Hordafor AS"], "kommune": "AUSTEVOLL", "landkode": "NO", "poststed": "BEKKJARVIK", "postnummer": "5397", "kommunenummer": "4625"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?