Index

RACKIT AS

Orgnr: 918098003

adresse: Røynebergsletta 1

id

246876

organisasjonsnummer

918098003

navn

RACKIT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-11-24

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

antallAnsatte

7

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Røynebergsletta 1"], "kommune": "SOLA", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4033", "kommunenummer": "1124"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-11-09

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

918098003

navn

RACKIT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Røynebergsletta 1

forradrpostnr

4033

forradrpoststed

STAVANGER

forradrkommnr

1124

forradrkommnavn

SOLA

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

24.11.2016

stiftelsesdato

09.11.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

7

ansatte_dato

12.12.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

918098003

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2371179, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4956658, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 831108}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4125550}}, "journalnr": "2021313159", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "918098003"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -1220979, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 155514}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1376493}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 6177637, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 4052637}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2125000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4956658}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -9498827, "totalresultat": -9498827, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 15625621}, "driftsresultat": -9288419, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 6337202}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -210408, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 28490}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 238898}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -9498827}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 818169922 [navn] => RACKIT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-12-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 7 [overordnetEnhet] => 918098003 [oppstartsdato] => 2016-11-09 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ru00f8ynebergsletta 1"], "kommune": "SOLA", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4033", "kommunenummer": "1124"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?