Index

RÅDAL HOLDING AS

Orgnr: 819063362

adresse: Rekdalsveien 159

id

17631

organisasjonsnummer

819063362

navn

RÅDAL HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-05-30

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Rekdalsveien 159"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "STRAUMSGREND", "postnummer": "5151", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

819063362

navn

RÅDAL HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Rekdalsveien 159

forradrpostnr

5151

forradrpoststed

STRAUMSGREND

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

30.05.2017

stiftelsesdato

15.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819063362

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2047455, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 8462447, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 5633506}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2828941}}, "journalnr": "2020796411", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819063362"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 8393992, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 7960613}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 433379}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 68455, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 68455}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 8462447}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 189194, "totalresultat": 189194, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 10156}, "driftsresultat": -10156, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 252780, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 253019}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 239}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 242624}}]

Reserver mot visning?