Index

RAGNHILD MOTZFELDT AS

Orgnr: 819333262

mobil: 984 25 147
adresse: Hosleveien 11

id

18349

organisasjonsnummer

819333262

navn

RAGNHILD MOTZFELDT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-08-02

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hosleveien 11"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "JAR", "postnummer": "1358", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-06-27

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819333262

navn

RAGNHILD MOTZFELDT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hosleveien 11

forradrpostnr

1358

forradrpoststed

JAR

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

02.08.2017

stiftelsesdato

27.06.2017

tlf

tlf_mobil

984 25 147

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819333262

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2499173, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1492, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1492}}, "journalnr": "2021470203", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819333262"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -2158, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -32158}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3650, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3650}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1492}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -3651, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3652}, "driftsresultat": -3652, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 0, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 0}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -3651}}]

Reserver mot visning?