Index

RAINBOWS & UNICORNS AS

Orgnr: 819155062

adresse: Stensberggata 23B

id

17864

organisasjonsnummer

819155062

navn

RAINBOWS & UNICORNS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-07-03

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.762", "beskrivelse": "Butikkhandel med kjæledyr og fôr til kjæledyr"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Stensberggata 23B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0170", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819155062

navn

RAINBOWS & UNICORNS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Stensberggata 23B

forradrpostnr

0170

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.762

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

03.07.2017

stiftelsesdato

01.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

16.02.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

819155062

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2458015, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 32465, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 13805}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 18660}}, "journalnr": "2021503672", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819155062"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -357033, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -387033}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 389498, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 222862}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 166636}}, "sumEgenkapitalGjeld": 32466}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -136400, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1089826}, "driftsresultat": -131238, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 958588}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -5162, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 10}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 5172}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -136400}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919344970 [navn] => RAINBOWS & UNICORNS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-07-27 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.762", "beskrivelse": "Butikkhandel med kju00e6ledyr og fu00f4r til kju00e6ledyr"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 819155062 [oppstartsdato] => 2017-06-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Stensberggata 23B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0170", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?