Index

RÅKIL EIENDOM AS

Orgnr: 812533002

adresse: Vestrevei 1

id

2280

organisasjonsnummer

812533002

navn

RÅKIL EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-05

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vestrevei 1"], "kommune": "SARPSBORG", "landkode": "NO", "poststed": "SARPSBORG", "postnummer": "1710", "kommunenummer": "3003"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-06

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812533002

navn

RÅKIL EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vestrevei 1

forradrpostnr

1710

forradrpoststed

SARPSBORG

forradrkommnr

3003

forradrkommnavn

SARPSBORG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

05.10.2013

stiftelsesdato

06.09.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812533002

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2217931, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4888784, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4888784}}, "journalnr": "2021109235", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812533002"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1518573, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1488573}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3370211, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 550211}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2820000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4888784}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 873715, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 22227931}, "driftsresultat": 1504773, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 23732704}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -384220, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 6169}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 390389}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1120552}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912542858 [navn] => RÅKIL EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-10-07 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812533002 [oppstartsdato] => 2013-09-06 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ru00e5kilveien 58A"], "kommune": "SARPSBORG", "landkode": "NO", "poststed": "SARPSBORG", "postnummer": "1710", "kommunenummer": "3003"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?