Index

RAM INVEST AS

Orgnr: 812550322

adresse: Hagbart Brinchmanns vei 43D

id

2324

organisasjonsnummer

812550322

navn

RAM INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-08

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hagbart Brinchmanns vei 43D"], "kommune": "KRISTIANSUND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSUND N", "postnummer": "6514", "kommunenummer": "1505"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-28

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812550322

navn

RAM INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hagbart Brinchmanns vei 43D

forradrpostnr

6514

forradrpoststed

KRISTIANSUND N

forradrkommnr

1505

forradrkommnavn

KRISTIANSUND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

08.10.2013

stiftelsesdato

28.09.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812550322

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2227347, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1535717, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1534336}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1381}}, "journalnr": "2021120199", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812550322"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1266190, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1304334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -38144}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 269527, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 269527}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1535717}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -39993, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 30}, "driftsresultat": -30, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -39963, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 39963}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -39993}}]

Reserver mot visning?