Index

RAMAN FRISØR AS

Orgnr: 819205302

adresse: Vestre gate 3

id

18008

organisasjonsnummer

819205302

navn

RAMAN FRISØR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "96.020", "beskrivelse": "Frisering og annen skjønnhetspleie"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vestre gate 3"], "kommune": "ARENDAL", "landkode": "NO", "poststed": "ARENDAL", "postnummer": "4836", "kommunenummer": "4203"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

819205302

navn

RAMAN FRISØR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vestre gate 3

forradrpostnr

4836

forradrpoststed

ARENDAL

forradrkommnr

4203

forradrkommnavn

ARENDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

96.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

27.06.2017

stiftelsesdato

15.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

12.08.2017

regnskap

regnskap #0

orgnr

819205302

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1960600, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 44492, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 44492}}, "journalnr": "2020699994", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819205302"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -229186, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -259186}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 273678, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 142296}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 131382}}, "sumEgenkapitalGjeld": 44492}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -50612, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 626910}, "driftsresultat": -50635, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 576275}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 23, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 23}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -50612}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915387128 [navn] => RAMAN FRISØR AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-05-16 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "96.020", "beskrivelse": "Frisering og annen skju00f8nnhetspleie"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 819205302 [oppstartsdato] => 2015-05-06 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vestre gate 3"], "kommune": "ARENDAL", "landkode": "NO", "poststed": "ARENDAL", "postnummer": "4836", "kommunenummer": "4203"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Lu00f8voldknatten 5A"], "kommune": "ARENDAL", "landkode": "NO", "poststed": "ARENDAL", "postnummer": "4843", "kommunenummer": "4203"} [datoEierskifte] => 2017-05-15 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?