Index

RAMB INVEST AS

Orgnr: 821618002

adresse: c/o Ronny Avelino Monteiro Bråthen, Stigenga 274

id

25310

organisasjonsnummer

821618002

navn

RAMB INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-10-26

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Ronny Avelino Monteiro Bråthen", "Stigenga 274"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0979", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-09-28

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

821618002

navn

RAMB INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Ronny Avelino Monteiro Bråthen Stigenga 274

forradrpostnr

0979

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

26.10.2018

stiftelsesdato

28.09.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

821618002

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2357761, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 8710713, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1749667}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 6961046}}, "journalnr": "2021288720", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "821618002"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 8710713, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 8680713}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 8710713}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 8545647, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 8636}, "driftsresultat": -8636, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 8554283, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 8568070}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 13787}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 8545647}}]

Reserver mot visning?