Index

RAMBRAUTTUNET AS

Orgnr: 822711952

adresse: Terminalen 4B

id

28698

organisasjonsnummer

822711952

navn

RAMBRAUTTUNET AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-05-08

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Terminalen 4B"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "HEIMDAL", "postnummer": "7080", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-04-01

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Creditreform AS", "Olav Tryggvasons gate 24"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7011", "kommunenummer": "5001"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

822711952

navn

RAMBRAUTTUNET AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Terminalen 4B

forradrpostnr

7080

forradrpoststed

HEIMDAL

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

c/o Creditreform AS Olav Tryggvasons gate 24

ppostnr

7011

ppoststed

TRONDHEIM

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

08.05.2019

stiftelsesdato

01.04.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

822711952

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2063537, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 167358, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 159406}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 7952}}, "journalnr": "2020813098", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822711952"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -291417, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -321417}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 458775, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 48775}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 410000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 167358}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-04-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -321417, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 412096}, "driftsresultat": -412096, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 23, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 23}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -412073}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922909210 [navn] => RAMBRAUTTUNET AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-06-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kju00f8p og salg av egen fast eiendom"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 822711952 [oppstartsdato] => 2019-05-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Terminalen 4B"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "HEIMDAL", "postnummer": "7080", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Creditreform AS", "Olav Tryggvasons gate 24"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7011", "kommunenummer": "5001"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?