Index

RAMBUKK SPORT AS

Orgnr: 912026663

adresse: Trondheimsvegen 266

id

105603

organisasjonsnummer

912026663

navn

RAMBUKK SPORT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-04

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "85.510", "beskrivelse": "Undervisning innen idrett og rekreasjon"}

antallAnsatte

6

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Trondheimsvegen 266"], "kommune": "EIDSVOLL", "landkode": "NO", "poststed": "RÅHOLT", "postnummer": "2070", "kommunenummer": "3035"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-22

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Arnfinn Martinsen", "Løytnant Møllers veg 11D"], "kommune": "EIDSVOLL", "landkode": "NO", "poststed": "EIDSVOLL", "postnummer": "2080", "kommunenummer": "3035"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

912026663

navn

RAMBUKK SPORT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Trondheimsvegen 266

forradrpostnr

2070

forradrpoststed

RÅHOLT

forradrkommnr

3035

forradrkommnavn

EIDSVOLL

forradrland

Norge

postadresse

c/o Arnfinn Martinsen Løytnant Møllers veg 11D

ppostnr

2080

ppoststed

EIDSVOLL

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

85.510

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

04.06.2013

stiftelsesdato

22.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

6

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

912026663

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1915792, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 893584, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 334585}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 558999}}, "journalnr": "2020653739", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912026663"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 96585, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 60000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 36585}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 797000, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 306106}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 490893}}, "sumEgenkapitalGjeld": 893584}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 50150, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1034322}, "driftsresultat": 84062, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1118385}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -21033, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 152}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 21185}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 63029}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912034771 [navn] => RAMBUKK SPORT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-06-05 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "85.510", "beskrivelse": "Undervisning innen idrett og rekreasjon"} [antallAnsatte] => 6 [overordnetEnhet] => 912026663 [oppstartsdato] => 2013-05-22 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Trondheimsvegen 266"], "kommune": "EIDSVOLL", "landkode": "NO", "poststed": "Ru00c5HOLT", "postnummer": "2070", "kommunenummer": "3035"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Arnfinn Martinsen", "Lu00f8ytnant Mu00f8llers veg 11D"], "kommune": "EIDSVOLL", "landkode": "NO", "poststed": "EIDSVOLL", "postnummer": "2080", "kommunenummer": "3035"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?