Index

RAMONA SKOSALON AS

Orgnr: 815286952

tlf: 22356939
adresse: c/o Martin Agerup Larsen, Gøteborggata 16

id

8226

organisasjonsnummer

815286952

navn

RAMONA SKOSALON AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.721", "beskrivelse": "Butikkhandel med skotøy"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Martin Agerup Larsen", "Gøteborggata 16"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0566", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1980-06-17

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815286952

navn

RAMONA SKOSALON AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Martin Agerup Larsen Gøteborggata 16

forradrpostnr

0566

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.721

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

17.06.1980

tlf

22356939

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

16.02.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

815286952

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2438497, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4183241, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4183241}}, "journalnr": "2021407712", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815286952"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3734833, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 560400}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3174433}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 448408, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 448408}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4183241}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -238353, "totalresultat": -238353, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6301376}, "driftsresultat": -129495, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 6171881}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 4892, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 9257}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 4364}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -124603}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 971754818 [navn] => RAMONA SKOSALON AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.721", "beskrivelse": "Butikkhandel med skotu00f8y"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 815286952 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Martin Agerup Larsen", "Gu00f8teborggata 16"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0566", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?