Index

RAMSVIK FRISØR VESTKANTEN AS

Orgnr: 812341472

adresse: Loddefjordveien 2

id

1854

organisasjonsnummer

812341472

navn

RAMSVIK FRISØR VESTKANTEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-05

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "96.020", "beskrivelse": "Frisering og annen skjønnhetspleie"}

antallAnsatte

15

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Loddefjordveien 2"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "LODDEFJORD", "postnummer": "5171", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-07-30

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812341472

navn

RAMSVIK FRISØR VESTKANTEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Loddefjordveien 2

forradrpostnr

5171

forradrpoststed

LODDEFJORD

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

96.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

05.09.2013

stiftelsesdato

30.07.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

15

ansatte_dato

14.09.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

812341472

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2502665, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5047813, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2760306}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2287507}}, "journalnr": "2021471505", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812341472"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 792422, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 792422}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4255391, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1714196}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2541195}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5047813}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 58462, "totalresultat": 58462, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 7295294}, "driftsresultat": 92569, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 7387862}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -15065, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1238}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 16303}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 77504}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912410064 [navn] => RAMSVIK FRISØR VESTKANTEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-09-07 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "96.020", "beskrivelse": "Frisering og annen skju00f8nnhetspleie"} [antallAnsatte] => 15 [overordnetEnhet] => 812341472 [oppstartsdato] => 2013-07-30 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Loddefjordveien 2"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "LODDEFJORD", "postnummer": "5171", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?