Index

RANDESUND HAGEBY 1 AS

Orgnr: 815051602

adresse: Markens gate 42

id

7661

organisasjonsnummer

815051602

navn

RANDESUND HAGEBY 1 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-03-02

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Markens gate 42"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4612", "kommunenummer": "4204"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-02-23

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815051602

navn

RANDESUND HAGEBY 1 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Markens gate 42

forradrpostnr

4612

forradrpoststed

KRISTIANSAND S

forradrkommnr

4204

forradrkommnavn

KRISTIANSAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

02.03.2015

stiftelsesdato

23.02.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815051602

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2304805, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1581541, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 7089}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1574452}}, "journalnr": "2021244669", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815051602"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1556045, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1456045}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 25496, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 25496}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1581541}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -78091, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 110837}, "driftsresultat": -110837, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 10720, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 11198}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 478}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -100117}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915064043 [navn] => RANDESUND HAGEBY 1 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-03-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 815051602 [oppstartsdato] => 2015-02-23 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Markens gate 42"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4612", "kommunenummer": "4204"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?