Index

RANVEIG STALSBERG AS

Orgnr: 812161172

adresse: Neseveien 15

id

1437

organisasjonsnummer

812161172

navn

RANVEIG STALSBERG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-01

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Neseveien 15"], "kommune": "LINDESNES", "landkode": "NO", "poststed": "MANDAL", "postnummer": "4514", "kommunenummer": "4205"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-19

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812161172

navn

RANVEIG STALSBERG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Neseveien 15

forradrpostnr

4514

forradrpoststed

MANDAL

forradrkommnr

4205

forradrkommnavn

LINDESNES

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

01.07.2013

stiftelsesdato

19.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812161172

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2275539, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 149201, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 19658}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 129543}}, "journalnr": "2021299656", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812161172"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 15506, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 73275}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -57769}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 133696, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 149082}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": -15386}}, "sumEgenkapitalGjeld": 149201}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -39789, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 41906}, "driftsresultat": -41906, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 28, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 28}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -41877}}]

Reserver mot visning?