Index

RAPIDO SERVICE AS

Orgnr: 917790736

adresse: Sjøgata 1B

id

238773

organisasjonsnummer

917790736

navn

RAPIDO SERVICE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-09-28

naeringskode1

{"kode": "53.200", "beskrivelse": "Andre post- og budtjenester"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sjøgata 1B"], "kommune": "MOSS", "landkode": "NO", "poststed": "MOSS", "postnummer": "1516", "kommunenummer": "3002"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-08-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2018

Difi-opplysninger

orgnr

917790736

navn

RAPIDO SERVICE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sjøgata 1B

forradrpostnr

1516

forradrpoststed

MOSS

forradrkommnr

3002

forradrkommnavn

MOSS

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

53.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

28.09.2016

stiftelsesdato

02.08.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2018

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

917790736

siste

2018

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1307462, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": -26184, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": -26184}}, "journalnr": "2019746712", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "917790736"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -402326, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -432326}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 376143, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 376143}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": -26184}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2018-01-01", "tilDato": "2018-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -60500, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 256445}, "driftsresultat": -59265, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 197180}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1235, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 689}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1924}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -60500}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 917863342 [navn] => RAPIDO SERVICE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-10-11 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "53.200", "beskrivelse": "Andre post- og budtjenester"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 917790736 [oppstartsdato] => 2016-08-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sju00f8gata 1B"], "kommune": "MOSS", "landkode": "NO", "poststed": "MOSS", "postnummer": "1516", "kommunenummer": "3002"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?