Index

RASCHS VEI AS

Orgnr: 819059772

adresse: Olav Vs gate 5

id

17611

organisasjonsnummer

819059772

navn

RASCHS VEI AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-05-30

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Olav Vs gate 5"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0161", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-04-05

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1847"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0123", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

819059772

navn

RASCHS VEI AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Olav Vs gate 5

forradrpostnr

0161

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 1847

ppostnr

0123

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

30.05.2017

stiftelsesdato

05.04.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819059772

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2145865, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 54190950, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 745737}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 53445213}}, "journalnr": "2020897465", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819059772"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -2608110, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -2638110}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 56799060, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 555807}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 56243253}}, "sumEgenkapitalGjeld": 54190950}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -1031149, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2169655}, "driftsresultat": -1326505, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 843150}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 4519, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4519}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -1321986}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919148276 [navn] => RASCHS VEI AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-06-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 819059772 [oppstartsdato] => 2017-05-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Olav Vs gate 5"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0161", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1847"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0123", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?