Index

RAUDEBERG MAT AS

Orgnr: 815078632

adresse: Nedrevegen 100

id

7725

organisasjonsnummer

815078632

navn

RAUDEBERG MAT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-03-18

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.111", "beskrivelse": "Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler"}

antallAnsatte

16

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nedrevegen 100"], "kommune": "KINN", "landkode": "NO", "poststed": "RAUDEBERG", "postnummer": "6710", "kommunenummer": "4602"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-03-03

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 53"], "kommune": "KINN", "landkode": "NO", "poststed": "RAUDEBERG", "postnummer": "6707", "kommunenummer": "4602"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815078632

navn

RAUDEBERG MAT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nedrevegen 100

forradrpostnr

6710

forradrpoststed

RAUDEBERG

forradrkommnr

4602

forradrkommnavn

KINN

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 53

ppostnr

6707

ppoststed

RAUDEBERG

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.111

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

18.03.2015

stiftelsesdato

03.03.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

16

ansatte_dato

14.09.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

815078632

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 33646, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 7727290, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 280248}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 7447042}}, "journalnr": "2021158765", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815078632"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 4064515, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1000000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3064515}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3662775, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3642427}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 20348}}, "sumEgenkapitalGjeld": 7727290}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1600202, "totalresultat": 1600202, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 28315108}, "driftsresultat": 2033865, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 30348973}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 19825, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 19935}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 110}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2053690}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 987803630 [navn] => SPAR RAUDEBERG [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2005-01-29 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.111", "beskrivelse": "Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt pu00e5 nu00e6rings- og nytelsesmidler"} [antallAnsatte] => 16 [overordnetEnhet] => 815078632 [oppstartsdato] => 2005-03-03 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nedrevegen 100"], "kommune": "KINN", "landkode": "NO", "poststed": "RAUDEBERG", "postnummer": "6710", "kommunenummer": "4602"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 53"], "kommune": "KINN", "landkode": "NO", "poststed": "RAUDEBERG", "postnummer": "6707", "kommunenummer": "4602"} [datoEierskifte] => 2015-05-23 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?