Index

RAUDSAND BILVERKSTED AS

Orgnr: 818041772

adresse: Raudsandvegen 402

id

15007

organisasjonsnummer

818041772

navn

RAUDSAND BILVERKSTED AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-11-14

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Raudsandvegen 402"], "kommune": "MOLDE", "landkode": "NO", "poststed": "RAUDSAND", "postnummer": "6462", "kommunenummer": "1506"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-11-03

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818041772

navn

RAUDSAND BILVERKSTED AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Raudsandvegen 402

forradrpostnr

6462

forradrpoststed

RAUDSAND

forradrkommnr

1506

forradrkommnavn

MOLDE

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

45.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

14.11.2016

stiftelsesdato

03.11.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

12.04.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

818041772

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2500283, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1548555, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 360886}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1187669}}, "journalnr": "2021551089", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818041772"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 961740, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 40000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 921740}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 586816, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 332556}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 254260}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1548555}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 298585, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3536648}, "driftsresultat": 393984, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3930632}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -11179, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2853}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 14032}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 382805}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918104747 [navn] => RAUDSAND BILVERKSTED AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-11-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 818041772 [oppstartsdato] => 2016-11-03 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Raudsandvegen 402"], "kommune": "MOLDE", "landkode": "NO", "poststed": "RAUDSAND", "postnummer": "6462", "kommunenummer": "1506"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?