Index

RAUFOSS ZOO SENTER AS

Orgnr: 812126962

mobil: 922 37 615
adresse: Storgata 49

id

1382

organisasjonsnummer

812126962

navn

RAUFOSS ZOO SENTER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-26

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.762", "beskrivelse": "Butikkhandel med kjæledyr og fôr til kjæledyr"}

antallAnsatte

5

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 49"], "kommune": "VESTRE TOTEN", "landkode": "NO", "poststed": "RAUFOSS", "postnummer": "2830", "kommunenummer": "3443"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812126962

navn

RAUFOSS ZOO SENTER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Storgata 49

forradrpostnr

2830

forradrpoststed

RAUFOSS

forradrkommnr

3443

forradrkommnavn

VESTRE TOTEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.762

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

26.06.2013

stiftelsesdato

01.06.2013

tlf

tlf_mobil

922 37 615

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

5

ansatte_dato

14.04.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

812126962

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 21932, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1041830, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1041830}}, "journalnr": "2021145992", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812126962"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 488574, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 388574}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 553256, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 553256}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1041830}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 265787, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4437873}, "driftsresultat": 332594, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4770467}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -20051, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 83}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 20135}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 312543}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 971976500 [navn] => RAUFOSS ZOO SENTER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-03-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.762", "beskrivelse": "Butikkhandel med kju00e6ledyr og fu00f4r til kju00e6ledyr"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 812126962 [oppstartsdato] => 1982-05-10 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 49"], "kommune": "VESTRE TOTEN", "landkode": "NO", "poststed": "RAUFOSS", "postnummer": "2830", "kommunenummer": "3443"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-06-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?