Index

RAVNURA AS

Orgnr: 811994782

adresse: Oscar Mathisens gate 32

id

1052

organisasjonsnummer

811994782

navn

RAVNURA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-05-29

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Oscar Mathisens gate 32"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4021", "kommunenummer": "1103"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-21

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811994782

navn

RAVNURA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Oscar Mathisens gate 32

forradrpostnr

4021

forradrpoststed

STAVANGER

forradrkommnr

1103

forradrkommnavn

STAVANGER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

29.05.2013

stiftelsesdato

21.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811994782

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2549657, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 481948, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 565915}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": -83967}}, "journalnr": "2021587291", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811994782"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1323, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -28677}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 480626, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 480626}}, "sumEgenkapitalGjeld": 481949}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -149270, "driftsresultat": {"driftskostnad": {}, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -149270, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 11859}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 161129}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -149270}}]

Reserver mot visning?